Inicio » Todas los catálogos » Ciclos Formativos » Administración y Gestión » Comptabilitat i Fiscalitat Ed. 2021

Portada del libro Comptabilitat i Fiscalitat Ed. 2021

Comptabilitat i Fiscalitat Ed. 2021

 • Libro en papel

 • 4440,00

 • ¡ENVIO GRATIS!

 • En stock
 • Recíbelo 17/02/2022


 • Unidad(es)
 • Comprar
 • eBook

 • 23,10
 • Comprar ebook del libro en Google Play

Caracteristicas

 • Sistema educativo: LOE
 • Impresión: Color
 • Páginas: 618
 • Formato: 21 x 27 cm
 • Edición: 2021
 • Peso: 1,66 kg.
 • Editorial: Paraninfo
 • Comptabilitat i Fiscalitat Ed. 2021

 • 9788413661889
 • JOSE REY POMBO

 • A través d’un gran nombre d’exemples resolts
  s’analitzen els fets comptables
  amb què els futurs professionals
  aconseguiran un aprenentatge més proper
  a la seva immediata realitat laboral.


  Aquest llibre desenvolupa els continguts del mòdul professional de Comptabilitat i Fiscalitat del cicle formatiu de grau superior d’Administració i Finances, pertanyent a la família professional d’Administració i Gestió.


  En aquesta nova edició s’actualitzen els continguts al Reial decret 1/2021, de 12 de gener, que modifica el Pla general de comptabilitat i altra normativa comptable; i al Reial decret 2/2021, de 12 de gener, pel qual s’aprova el nou Reglament d’auditoria. També s’han tingut en compte les modificacions fiscals introduïdes per la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2021.


  L’obra cobreix les següents àrees:


  --- Comptabilització en suport informàtic dels fets comptables d’acord amb els criteris del Pla general de comptabilitat (PGC).
  --- Tramitació de les obligacions fiscals i comptables relatives a l’Impost sobre Societats (IS) i a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), amb l’aplicació de la normativa mercantil i fiscal vigent.
  --- Registre comptable de les operacions derivades de la finalitat de l’exercici econòmic a partir de la informació d’un cicle econòmic complet, amb l’aplicació dels criteris del PGC i de la legislació vigent.
  --- Confecció dels comptes anuals i el seu dipòsit en el Registre Mercantil.
  --- Anàlisi de la situació economicofinancera i patrimonial d’una empresa a través dels estats comptables.
  --- Caracterització del procés d’auditoria dins del marc normatiu espanyol.


  Finalment, aquest llibre permet l’estudi pràctic i integrat d’aquests continguts a través d’una gran quantitat d’exercicis pràctics, la realització dels quals és fonamental per a l’aprenentatge d’aquesta matèria.  L’autor, José Rey Pombo, és professor d'educació secundària en l’especialitat d’Administració d’Empreses i exerceix la seva tasca docent en els cicles formatius de la família d’Administració i Gestió des de fa més de 30 anys.

 • $4440,00

 • ¡ENVIO GRATIS!

 • En stock
 • Fecha de entrega ESTIMADA 17/02/2022


 • Unidad(es)
 • Comprar
 • eBook

 • Comprar ebook del libro en Google Play
1. El Pla General de Comptabilitat; 2. Les existències. Compres i vendes; 3. Creditors i deutors per operacions comercials; 4. L’immobilitzat no financer; 5. Instruments financers; 6. Fons propis, subvencions i provisions; 7. Despeses i ingressos; 8. Impostos locals sobre activitats econòmiques; 9. Impost sobre societats; 10. Impost sobre la renda de les persones físiques; 11. Els resultats; 12. Els comptes anuals; 13. Anàlisi dels estats comptables; 14. Constitució de la societat anònima; 15. Auditoria; 16. Aplicacions informàtiques de comptabilitat.

El libro pertenece a los siguientes catálogos